Nu finns än en gång chansen att ansöka om pengar ur Seniorfonden, som är ett samarbete mellan Journalistförbundet och Seniorjournalisterna i Sverige.

Förbundet har ställt en miljon kronor till förfogande för att seniormedlemmar i förbundet ska kunna söka pengar för ”kulturella och sociala ändamål”, till exempel kurser, studiebesök, föreläsningar med mera och resor i samband med detta.

Sista ansökningsdag för den här omgången är 6 december. Man ansöker genom att fylla i ett formulär på SJF:s webbplats. www.sjf.se/senior/seniorfonden

Alla seniormedlemmar i Journalistförbundet kan söka om högst 10 000 kronor per person. Grupper om minst tre medlemmar som vill göra något tillsammans kan ansöka om högst 25 000 kr. Två personer som vill delta tillsammans i någon aktivitet kan förstås också ansöka om det. Ange det i så fall i respektive ansökningsformulär.

Seniorklubbar kan också söka max 25 000 kronor för sin verksamhet.

Vid varje utlysning (två gånger per år) delas cirka 125 000 kronor ut.

Medel kan sökas för direkta kostnader i samband med aktiviteten, såsom kursavgift, resekostnader, logi med mera. Medel kan inte sökas för ersättning för eget arbete, traktamente, mat eller kostnader för anhörigas deltagande.

Pengarna får bara användas för det ändamål som ansökan avser. Om beräknade kostnader överstiger maxbeloppet – ange hur dessa kostnader ska finansieras.

Vid urvalet prioriteras sökande som inte tidigare erhållit medel ur Seniorfonden.

De som får medel får besked på detta via mejl. Namnen publiceras på www.sjf.se samt i tidningen Journalisten och på dess hemsida. För frågor om fonden och ansökan, kontakta anita.vahlberg@ownit.nu.