SJF höjer medlemsavgiften för oss seniorer

Vid den nyss avslutade förbundskongressen beslöts att höja medlemsavgiften för oss seniormedlemmar.
I dag betalar vi 50 kr/mån till SJF. Med den tia som Västsveriges Journalistseniorer (VJS) tar ut per månad har vi betalat 60 kr/mån till förbundet. Tio kronor har då gått till VJS.
Ny avgift från 1 juli i år är 100 kr/mån till förbundet, plus de tio kronorna till VJS. Det innebär att du som medlem i VJS/SJF från 1 juli kommer att betala 110 kr/mån. Tio kronor går då till VJS och VJS har inte tagit beslut om någon höjning för vare sig 2018 eller 2019.
Höjningen har motiverats med att förbundet har dålig ekonomi, det är dyrt att administrera presskorten och antalet medlemmar sjunker. Då ska vi pensionärer vara med att betala.
Avgiften till förbundet ger oss tidningen Journalisten samt möjlighet att få ut presskort. Vidare har du rätt söka SJF:s stipendier.
Den som varit medlem i SJF i 50 år blir hedersmedlem i förbundet och slipper betala någon medlemsavgift. När Du blir hedersmedlem får du brev om detta från förbundet. Då får inte längre VJS någon avgift från hedersmedlemmen, utan brukar få ett ”tiggarbrev” från VJS att frivilligt betala 120 kr/år i medlemsavgift till VJS. I dag har VJS ett 80-tal hedersmedlemmar av totalt 406 medlemmar
Den som fyller 90 år och fortfarande är medlem i VJS/SJF blir hedersmedlem även i VJS och slipper betala avgiften till VJS.
Om medlemskap i VJS
Kan man vara medlem i VJS utan att vara medlem i SJF?
NEJ –  det går inte.
Det fanns en tid när det var möjligt, men i dag går det inte. Vi har ett fåtal medlemmar som bara är VJS-medlemmar, och för dem har vi fått en tyst dispens från Seniorklubben inom SJF.
Om presskort
Den senior som behöver ta ut eller förnya presskort får vända sig till förbundet dels för att få nödvändiga handlingar, dels för att få veta var närmaste presskortsombud finns. VJS är INTE presskortsombud.
Leif Montell
Sekr. i VJS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ORDFÖRANDE CARIN LINNÉR
Friggagatan 5B, 41101 Göteborg
0708-63 90 17
E-post carin.linner@gmail.com

KASSÖR SÖREN EDGAR
Oxledsvägen 17C, 43367 Sävedalen
031-26 14 30
0702-10 14 08

E-post soren.edgar@telia.com

SEKRETERARE LEIF MONTELL
Hermelinvägen 1B, 44143 Alingsås
0702-48 47 62
E-post leif.montell@telia.com

LEDAMÖTER:

BÖRJE ANDERSSON
Kastellgatan11, 41307 Göteborg
0708-72 74 00
E-post gbbrand601@hotmail.com

EVA HEYMAN
Oxhagsgatan 33, 41475 Göteborg
0705-62 45 94
E-post eva.heyman.text@gmail.com

KENT HALLGREN
Skräddaregården 7, 423 54 Torslanda
0705-62 42 86
E-post hallgrenkent@gmail.com

KENT EIKELAND
Trastvägen 32, 448 35 Floda
0705-28 50 15
E-post kent.eikeland@gmail.com

SUPPLEANTER:
ANKI RAUN
Mattssonliden 14, 413 18 Göteborg
0767-70 16 69
E-post anki.raun@@gmail.com

CHRISTINA AF EKENSTAM
Vasagatan 56, 411 37 Göteborg
0733-18 01 88
E-post cafekenstam@gmail.com