Ännu har vi inte kunnat ha något möte på grund av corona-epedemin.