Ordförande
Leif Montell 0702 – 48 47 62

leif.montell@telia.com

Vice ordförande
Eva Heyman 0705 – 62 45 94
eva.heyman.text@gmail.com

Kassör
Björn Hansson 0730 – 83 11 04

bodhiverkstan@telia.com

Sekreterare
Kersti Raiend 0705 – 62 40 10
kersti@raiend.se

Ledamöter

Lars Bred 0733 – 52 14 82
larsbred@hotmail.com

Lis Hellström Sveningson  0706 – 78 40 89
lis@sveningson.se

Björn Beckman 0705 – 12 45 90
bjorn.beckman@telia.com

Suppleanter
Ulf Caresten 0705 – 60 67 25
ulf.caresten@gmail.com

Lasse Råde 0708 – 16 97 86
lasse.rade@gmail.com

Bankgiro 486–8709

Swish 123 070 1912

Hemsida: www.vjsg.se

Här presenterar styrelseledamöterna sig >>

———————————————-

Om avgifter och medlemskap

Medlem i VJS kan Du som bor i Västra Götaland eller Halland bli på flera sätt:
1/ Du är pensionär och fortsätter att vara medlem i Svenska Journalistförbundet, SJF. Då går med automatik 10 kr/mån av SJF-avgiften vidare till Västsveriges Journalistseniorer.
2/ Du är inte medlem i SJF men har arbetat med media under din yrkesaktiva tid. Kanske jobbat med radio eller TV, eller på annat sätt sysslat med media och kommunikationsfrågor. Då gör du en ansökan hos någon av oss i styrelsen och berättar vem du är. Medlemsavgiften är då 120 kr/år.
3/ Du är medlem i SJF, fortfarande yrkesverksam men närmar dig pensionsåldern. Då anmäler du ditt intresse att gå med i VJS. Du får betala 120 kr/år, men kan också meddela SJF i god tid att du tänker bli pensionär.

Medlemsavgiften som pensionär i SJF är 110 kr/mån, plus de tio kronorna till VJS. Det innebär att du som medlem i SJF och VJS betalar 120 kr/mån.
 Avgiften till förbundet ger oss tidningen Journalisten samt möjlighet att få ut presskort. Presskorten hanteras av SJF, inte VJS. Vidare har du rätt söka SJF:s stipendier och bidrag ur Seniorfonden.

Tidigare kunde den som varit medlem i SJF i 50 är bli hedersmedlem och avgiftsbefriad. Den rätten avskaffade tyvärr SJF-kongressen häromåret. De som redan är hedersmedlemmar fortsätter som sådana men inga nya tillkommer.
Den som fyller 90 år och fortfarande är medlem i VJS blir emellertid hedersmedlem i VJS och slipper betala avgiften till VJS.
STYRELSEN VJS