ORDFÖRANDE
Carin Linnér
Göteborg
0708-63 90 17
carin.linner@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Eva Heyman
Göteborg
0705-62 45 94
eva.heyman.text@gmail.com

 KASSÖR
Björn Hansson
Järnvägsgatan 6
Floby
0705 – 83 10 34
bodhiverkstan@telia.com

SEKRETERARE
Leif Montell
Alingsås
0702-48 47 62
leif.montell@telia.com

LEDAMÖTER:

Börje Andersson
Göteborg
031-13 96 83

0708-72 74 00
gbbrand601@hotmail.com

Kent Eikeland
Floda
0705-28 50 15
kent.eikeland@gmail.com

Åke Svanberg
Strömstad
0705-93 37 01
crosspoint@telia.com

SUPPLEANTER:
Anki Raun
Göteborg
0767-70 16 69
anki.raun@gmail.com

Christina af Ekenstam
Göteborg
0733-18 01 88
cafekenstam@gmail.com

WEBBREDAKTÖR:
Ulla Alvermalm
a.ulla@telia.com

SJF höjer medlemsavgiften för oss seniorer

Vid den nyss avslutade förbundskongressen beslöts att höja medlemsavgiften för oss seniormedlemmar.
I dag betalar vi 50 kr/mån till SJF. Med den tia som Västsveriges Journalistseniorer (VJS) tar ut per månad har vi betalat 60 kr/mån till förbundet. Tio kronor har då gått till VJS.
Ny avgift från 1 juli i år är 100 kr/mån till förbundet, plus de tio kronorna till VJS. Det innebär att du som medlem i VJS/SJF från 1 juli kommer att betala 110 kr/mån. Tio kronor går då till VJS och VJS har inte tagit beslut om någon höjning för vare sig 2018 eller 2019.
Höjningen har motiverats med att förbundet har dålig ekonomi, det är dyrt att administrera presskorten och antalet medlemmar sjunker. Då ska vi pensionärer vara med att betala.
Avgiften till förbundet ger oss tidningen Journalisten samt möjlighet att få ut presskort. Vidare har du rätt söka SJF:s stipendier.
Den som varit medlem i SJF i 50 år blir hedersmedlem i förbundet och slipper betala någon medlemsavgift. När Du blir hedersmedlem får du brev om detta från förbundet. Då får inte längre VJS någon avgift från hedersmedlemmen, utan brukar få ett ”tiggarbrev” från VJS att frivilligt betala 120 kr/år i medlemsavgift till VJS. I dag har VJS ett 80-tal hedersmedlemmar av totalt 406 medlemmar Den som fyller 90 år och fortfarande är medlem i VJS/SJF blir hedersmedlem även i VJS och slipper betala avgiften till VJS.
Om medlemskap i VJS
Kan man vara medlem i VJS utan att vara medlem i SJF?
NEJ –  det går inte.
Det fanns en tid när det var möjligt, men i dag går det inte. Vi har ett fåtal medlemmar som bara är VJS-medlemmar, och för dem har vi fått en tyst dispens från Seniorklubben inom SJF.
Om presskort
Den senior som behöver ta ut eller förnya presskort får vända sig till förbundet dels för att få nödvändiga handlingar, dels för att få veta var närmaste presskortsombud finns. VJS är INTE presskortsombud.
Leif Montell
Sekr. i VJS