Kontaker till Västsveriges Journalistseniorer:

Ordförande Carin Linnér  carin.linner@gmail.com
Webredaktör Ulla Alvermalm   a.ulla@telia.com
Sekreterare Leif Montell   leif.montell@telia.com
Kassör Björn Hansson  bodhiverkstan@telia.com