Kontakter till Västsveriges Journalistseniorer:

Ordförande Leif Montell   leif.montell@telia.com
Sekreterare Eva Heyman eva.heyman.text@gmail.com
Kassör Björn Hansson  bodhiverkstan@telia.com
Webbredaktör Stefan Samuelsson stefaninger@gmail.com

Fler namn och kontaktuppgifter finns under Styrelsen >>