Kontaker till Västsveriges Journalistseniorer:

Ordförande Lars Dimming   ldimming@telia.com
Webredaktör Ulla Alvermalm   a.ulla@telia.com
Sekreterare Leif Montell   leif.montell@telia.com
Kassör Sören Edgar   soren.edgar@telia.com