Alla program under våren är inställda p.g.a. coronapandemin.