Västsveriges Journalistseniorer, VJS, består av  cirka 400 medlemmar från Västra Götaland och Halland.
Ovan ses ett kollage av bilder från olika evenemang genom åren. Ni hittar  Program,  Styrelsen, Historik och Hänt 2021 i flikarna ovan. Under Arkiv ligger Hänt för åren 2015 –  2020
, där vi kan minnas tider som gått.

Vid sitt senaste möte beslöt styrelsen för VJS att skjuta upp det sedan länge uppskjutna årsmötet till nästa år, med andra ord 2022. I mars 2022 räknar VJS med att kunna hålla ett dunderårsmöte, som inleds med årsmötet som skulle hållits 2021, för att raskt gå vidare med årsmötet 2022. Den styrelse vi har i dag sitter kvar fram till årsmötet 2022.

Seniorjournalisternas motion till  kongressen om sänkt avgift från 100 till 50 kronor /månad  avslogs. I stället blev det en höjning till 110 kr/mån.

Nu är höstens program klart. Se närmare under fliken Program.

Ulla Alvermalm, webredaktör VJS a.ulla@telia.com

 

 

Nu kommer kylan och adventstiden med alla ljusen.