Västsveriges Journalistseniorer, VJS, består av  cirka 400 medlemmar från Västra Götaland och Halland.
Ovan ses ett kollage av bilder från olika evenemang genom åren. Ni hittar  Program,  Styrelsen, Historik och Hänt 2021 i flikarna ovan. Under Arkiv ligger Hänt för åren 2015 –  2020
, där vi kan minnas tider som gått.

Vid sitt senaste möte beslöt styrelsen för VJS att skjuta upp det sedan länge uppskjutna årsmötet till nästa år, med andra ord 2022. Då ska alla ha fått minst två sprutor, kanske till och med tre. Förhoppningsvis har restriktionerna minskat och vi kan åter träffas under normala former.
I mars 2022 räknar VJS med att kunna hålla ett dunderårsmöte, som inleds med årsmötet som skulle hållits 2021, för att raskt gå vidare med årsmötet 2022. Den styrelse vi har i dag sitter kvar fram till årsmötet 2022.

Seniorjournalisterna har sänt två motioner till höstens kongress 6-7 oktober. Den ena handlar om sänkt avgift från 100 till 50 kronor /månad. SJF föreslår i stället en höjning till 110 kr/mån. Den andra om att även seniorjournalisternas representanter ska ha rösträtt på kongressen. De återfinns efter namnen på styrelsens ledamöter, under fliken Styrelsen.

”Det känns som kosläpp” var en av kommentarerna när 30 VJS:are kunde samlas på Pilane Skulpturpark på Tjörn. Se närmare under fliken Hänt 2021.

Ulla Alvermalm, webredaktör VJS a.ulla@telia.com

 

 

Sommaren är här och vi kan träffats bland blomstren och njuta av solnedgångar.