Västsveriges Journalistseniorer, VJS, består av  cirka 400 medlemmar från Västra Götaland och Halland.
Ovan ses ett kollage av bilder från olika evenemang genom åren. Ni hittar  Program,  Styrelsen, Historik och Hänt 2021 i flikarna ovan. Under Arkiv ligger Hänt för åren 2015 –  2020
, där vi kan minnas tider som gått.

OBS! På grund av coronaviruset är fortfarande alla våra möten och måndagsluncher tills vidare uppskjutna efter beslut av styrelsen. Ordföranden Carin Linnér har skrivit ett nytt brev till medlemmarna som återfinns  under fliken Ordföranden har ordet.

Under fliken Styrelsen ligger  2020 års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Där finns också en text om medlemskap.

Ulla Alvermalm, webredaktör VJS a.ulla@telia.com

Vårens blommor börjar titta fram. Vi går definitivt mot ljusare tider!