Studiebesök på Lysekilsposten 2006

Västsveriges Journalistseniorer (VJS) bildades 1974 under namnet Västra Journalistföreningens pensionärsklubb. Namnbytet till nuvarande VJS ägde rum 1993. Syftet var att verka för medlemmarnas sociala gemenskap och fortsatta yrkeskontakt.
Klubben närmar sig 400 medlemmar, några är fortfarande yrkesverksamma. över 80 av dem är hedersmedlemmar.
Numera blir alla pensionerade journalister automatiskt medlemmar i en klubb. VJS omfattar Västra Götaland och Halland. Medlemsavgiften betalas genom att 10 kronor tas från de 60 kronor man betalar till förbundet per månad. Hedersmedlemmar i SJF betalar ingen avgift.
Klubben anordnar möten med intressanta föredragshållare, resor såväl inom som utom landet, teaterbesök, olika studiebesök och stadsvandringar. Första måndagen i varje månad träffas de medlemmar som så önskar på Berzelius bar i Göteborg.

Föredrag av David Lega (2012), Nils Hanson och Janne Josefsson (2015) och Thomas von Brömssen (2011).