Hösten 2019 reste 32 VJS:are tillsammans till norra Italien.

Västsveriges Journalistseniorer (VJS) bildades 1974 under namnet Västra Journalistföreningens pensionärsklubb. Namnbytet till nuvarande VJS ägde rum 1993. Syftet var att verka för medlemmarnas sociala gemenskap och fortsatta yrkeskontakt.

Klubben har cirka 370 medlemmar, några är fortfarande yrkesverksamma. Numera blir alla pensionerade journalister automatiskt medlemmar i en klubb om de väljer att stanna kvar i SJF. I Västsverige blir klubben VJS, Västsveriges Journalistseniorer, som omfattar Västra Götaland och Halland. Medlemsavgiften betalas genom att 10 kronor tas från avgiften man betalar till förbundet varje månad.

Klubben anordnar möten med intressanta föredragshållare, resor såväl inom som utom landet, teaterbesök, olika studiebesök och stadsvandringar. Du hittar Program, Styrelsen och Kontakt i respektive flikar. Under Arkiv ligger Hänt för åren 2015 – fram till nu, där vi kan minnas tider som gått.

Några av alla våra föredrag under åren: