Studiebesök på Lysekilsposten 2006

Västsveriges Journalistseniorer (VJS) bildades 1974 under namnet Västra Journalistföreningens pensionärsklubb. Namnbytet till nuvarande VJS ägde rum 1993. Syftet var att verka för medlemmarnas sociala gemenskap och fortsatta yrkeskontakt.
Klubben har cirka 370 medlemmar, några är fortfarande yrkesverksamma. 92 av dem är hedersmedlemmar.
Numera blir alla pensionerade journalister automatiskt medlemmar i en klubb. VJS omfattar Västra Götaland och Halland. Medlemsavgiften betalas genom att 10 kronor tas från avgiften man betalar till förbundet varje månad. Hedersmedlemmar i SJF betalar ingen avgift.
Klubben anordnar möten med intressanta föredragshållare, resor såväl inom som utom landet, teaterbesök, olika studiebesök och stadsvandringar.

Genom att fortsätta vara seniormedlem i Journalistförbundet kan du som har gått i pension alltså behålla kontakten med dina kollegor och ditt tidigare yrkesliv som journalist. Om du har varit medlem tidigare och nu vill ansöka om återinträde som seniormedlem, fyll i formuläret som du hittar här. Har du redan ett ordinarie medlemskap i Journalistförbundet är det lätt att ändra till ett seniormedlemskap genom att kontakta förbundets formuläret som du hittar här.

Du hittar Program, Styrelsen och Historik i respektive flikar. Under Arkiv ligger Hänt för åren 2015 – 2021, där vi kan minnas tider som gått. Se menyn.

Föredrag av David Lega (2012), Nils Hanson och Janne Josefsson (2015) och Thomas von Brömssen (2011):