Nu har Västsveriges Journalistseniorer (VJS) gjort det som förr skulle betraktats som helt omöjligt. Vi har hunnit med att hålla ett digitalt årsmöte och två ”riktiga” årsmöten på en gång.

Det digitala genomförde vi när pandemin slog till för två år sedan. Dubbelmötet genomfördes torsdagen 24 mars. Årsmötesdeltagarna sade ja till att årsmötena för 2020 och 2021 buntades ihop.

Det resulterade i att styrelsen för VJS under både 2021 och 2022 fick/får följande sammansättning:
Ordförande Carin Linnér, vice ordförande: Eva Heyman, kassör: Björn Hansson och sekreterare: Leif Montell. Vidare som ledamöter Anki Raun, Börje Andersson och Lars Bred och som suppleanter Kersti Raiend och Björn Beckman.

Björn Beckman är nyvald för år 2022, då Åke Svenberg lämnade sin ordinarie styrelseplats på egen begäran under 2021 och ersattes av suppleanten Anki Raun. För 2022 nyvaldes Björn Beckman som suppleant.

Till revisorer valdes Bengt Carlsson (omval) och Sören Edgar (nyval för 2022). Den nya valberedningen består av Anders Johansson (sammankallande), Åke Lundgren och Tomas Odén.

Årsmötet gav också sitt godkännande till de nya stadgar som styrelsen arbetat från för VJS. Stadgarna börjar gälla 2023 under förutsättning att de också antas vid ett allmänt möte senast i höst.

Vidare beslöt årsmötet att VJS utöver redan skänkta bidrag, 5 000 kronor vardera till dels SJFs nystartade fond för journalister i Ukraina, dels UNHCR, skänka ytterligare 10 000 kronor till UNHCR för deras arbete i krigshärjade Ukraina.

Efter årsmötet lyssnade vi till dagstidningen Arbetets sista chefredaktör Bo Bernhardsson, som skrivit en bok om tidningens sista strider innan den lades ner. Läs mer om det här >>

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här >>

Några bilder från årsmötet, där ett 30-tal medlemmar deltog: (klicka på bilderna så visas de i större storlek)