För de flesta medlemmarna i Västsveriges Journalistseniorer (VJS) är Ulla Alvermalm rätt okänd. Men de allra flesta av oss har någon gång haft kontakt med henne, på ett eller annat sätt.

Det är nämligen Ulla som under alla år hållit i VJS hemsida. Vid årsskiftet lämnade hon över det ansvaret, med ålderns rätt, till Stefan Samuelsson.

Det är också Ulla som under många år skött hanteringen av den så kallade julpengen. Sedan 2004 har Västra Journalistföreningens stiftelse kunnat dela ut ett årligt bidrag ur Elsa och Elle Linderoths Minnesfond till medlemmar i SJF, verksamma i gamla Västras område (dagens Västra Götaland) när de gått i pension. Fonden bildades av pengar som Elsa testamenterat till Västra.

Ulla var i många år sekreterare i VJS och hade då tillgång till SJFs medlemsregister och kunde på så sätt sköta registreringen av julpengsmottagare. Många är vi nog som fått ett samtal eller oftare mejl från Ulla med önskan om bankkontouppgift och undrat om det var något skumt skämt eller försök till lurendrjeri. Sedan har man fått förklaring och då har allt löst sig. I vår har Ulla lämnat över ansvaret till en ny handläggare, Åke Lundgren.

Klämdagen 27 maj passade både VJS och Västra på att tacka Ulla Alvermalm för hennes insatser under alla år med en lunch på Garveriet i Floda och överlämnade dels en blomma, dels några flaskor Matteus rosévin, favoritvinet.

Ulla Alvermalm med favoritvinet. Avtackningen skedde i Floda där hon bor. Hon var under 1980- och 90-talen redaktionschef på Lerums Tidning.