Det var meningen att VJS skulle gjort sin framflyttade kolonivandring nu på måndag, 30 maj. Men en kontroll av tillgängliga väderappar visar att väderläget är högst instabilt under måndagen.

Därför ställer vi in vårt besök i koloniområdet vid Askimsviken tills vidare och hoppas att vi innan sommaren är slut ska kunna återkomma med någon form av sommaraktivitet.

VJS styrelse