Länge var hon bland Journalistförbundets pensionärsföreningar känd som landets troligen äldsta webbredaktör – Ulla Alvermalm. Det var hon som trots att hon redan gått i pension när den moderna tekniken gjorde sin entré på tidningsredaktionerna såg till att VJS, Västsveriges Journalistseniorer, fick sin hemsida.

Det var för snart 20 år sedan. Den uppgiften behöll hon ända tills för några år sedan då hon lämnade över ansvaret till Stefan Samuelsson, som hon arbetat med på Lerums Tidning.

Ulla hann nästan bli 90 år, född på luciadagen 1934. I början av juni gick hon bort. Inom VJS var hon ett välkänt namn, liksom även i hemkommunen Lerum, efter att under ett 20-tal år ha lett det redaktionella arbetet på Lerums Tidning och bevakat kommunpolitiken.

Att hon var känd i VJS-kretsen var inte underligt. Det var Ulla som när hon blev sekreterare i föreningen också höll i medlemsregistret och den VJS-kretsar välkända julpengen. Alla nyblivna pensionärer som valde att stanna kvar inom SJF kunde påräkna ett samtal eller mejl från Ulla när de gått i pension. Hon ville veta ditt bankkontonummer. Fler än en nybliven pensionär ringde VJS ordförande för att höra vad det rörde sig om. Något skumt försök att lura oss?

Det löstes oftast till allas belåtenhet. Och Ulla hade järnkoll på när medlemmar bytte adress eller gick bort.

Trots att hon under sin yrkesverksamma tid aldrig arbetat med hemsidor var det hon som några år efter millennieskiftet såg till att skapa VJS egna hemsida som hon också såg till att ge en egen profil. Den skötte hon sedan med den äran ända fram till att Stefan för några år sedan tog över ansvaret.

Det kommer att kännas tomt efter henne.

Hon sörjs närmast av sina två barn Karin och Simon och deras familjer.

Leif Montell
Ordförande VJS

Läs mer: En trotjänare är avtackad

Ulla Alvermalm tillsammans med sin efterträdare som LT:s redaktionschef, Christina Lundin, som gick bort redan 2016. Bilden är från Journalistförbundets 100-årsfest 2001. Foto: Ann-Charlotte Edgar.