Västsveriges journalistseniorer har för tredje året i följd skänkt 10 000 kronor till Ukrainas folk och dess journalister, fördelat på 5 000 kronor till UNHCR:s arbete i landet och lika mycket till de två journalistförbunden i Ukraina, NUJU och IMTUU, via Journalistförbundets insamlingsfond. I år beslutade årsmötet även att skänka 5 000 kronor till journalister i Gaza via Reportrar utan gränser.

Nu har VJS:s kassör Björn Hansson fått ett tack-diplom från UNHCR. Fint att våra pengar gör nytta. Se diplomet i dess helhet här nedanför.