Styrelsen i Västsveriges Journalistseniorer består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Här presenterar de sig med egna ord. Tre av de nio är nyvalda för i år.

Leif Montell, ordförande
Började journalistkarriären på Fässbergsgymnasiets (Mölndal) egen tidning Fessus i mitten av 60-talet. Gick ut JHG våren 1970, presslinjen. Hamnade på Norra Skåne som avlösande lokalredaktör 1971 och blev kvar till 1974 då jag gick till Bohusläningen i Uddevalla. Där blev jag kvar till 1988 då Ljusnan i Bollnäs (Hälsingland) lockade med en tjänst som nyhetschef. Vid millennieskiftet lämnade jag Ljusnan för Karlskoga Kuriren. Det blev en kort sejour för redan hösten 2001 landade jag på Alingsås Tidning där jag blev kvar till pensionen 2012. Suttit med i styrelsen för VJS i ett tiotal år och är ordförande sedan 2023. Jo, jag har jobbat i Göteborg, på GT en sommar, men aldrig på GP. Däremot praktiserat på TT i Malmö.
Foto: Privat

Eva Heyman, vice ordförande
Hoppade av gymnasiet för att arbeta på Sahlgrenska sjukhuset ett par år. Läste sedan på Vuxengymnasiet och gick därefter på Journalisthögskolan. Började direkt på Göteborgs-Posten, först på korrekturet och sedan på Göteborgsredaktionen.
Foto: Stefan Samuelsson

Kersti Raiend, sekreterare
Föddes som statslös av estniska föräldrar 1950 i Norrköping. Blev svensk
medborgare som femåring. Estniskan var mitt första språk och hemspråk. Min far dog tidigt, samtidigt kom min mormor till Sverige efter sju år i ryskt arbetsläger.
Vi formade ett kvinnokollektiv, mormor, mamma och två systrar.
Tog studenten och började läsa på socialhögskolan i Göteborg. Arbetade som fältassistent i bland annat Biskopsgården på 70-talet. Arbetade tre år i Colombia som biståndsarbetare. Efter hemkomsten gick jag Journalisthögskolan i Göteborg.
Har varit på lokalradio, Bohusläningen, TT, Arbetet och GP. Slutade på GP 2015 efter drygt 30 år som redigerare, reporter och webbredaktör. Satt med i journalistklubbens styrelse på GP under många år.
Efter journalistiken vikarierade jag fram till pandemins start 2020 som lärare i spanska på grundskola.
”Kul med en vikarie som kan spanska”, tyckte eleverna.
Foto: Stefan Samuelsson

Björn Hansson, kassör
Med företagarfar som föredöme blev jag föreningsmänniska. Drog i tonåren igång en egen segelförening med några likasinnade. Vi ordnade egna regattor under sex somrar.
Under gymnasietiden blev det musik, drogs med i hootenannyvågen med amerikansk folkmusik och svenska visor, var en av fem i Tavern Group.
Efter studenten fortsatte jag i Ballad Group, som bytte namn till Janssons Frestelse, ”kända från radio och tv” och turnerade åren 66-69 i folkparker, festplatser och på krogar. Gav ut egna skivor men lyckades inte komma in på Svensktoppen, bara till ”Kanske på…”
Samtidiga universitetsstudier tog förstås skada, men efter lumpen (frisedel) och en vårtermin på Handelsinstitutet kom jag till slut in på JHG 1971. Började sedan på nöjet och natten på GP som löshäst. Fick fast 1973 och var sedan där till pensionen 2011. Aktiv i klubbstyrelsen och som skyddsombud.
Foto: Privat

Lars Bred, ledamot
Gick ut JHG 1982, radiolinjen. Gjorde praktiken på SVT/SR på Delsjövägen, så kallade Synvillan. Stannade kvar i fyra år som medarbetare på Tipsextra.
Jo, jag är sportjournalist. Efter en period på GP, fick jag fast anställning på tidningen Arbetet i Göteborg 1984. Förutom reportertjänst var jag också chef på sporten och sen på taltidningen. Tidningen lades ner år 2000. Efter det frilansade jag tills jag fick tjänst på Västra Götalandsregionens Kulturförvaltning 2006. Gick i pension 2018.
Foto: Privat

Lis Hellström Sveningson, ny ledamot
Jag gick min journalistutbildning på JH i Stockholm, examen 1974. Flyttade till Göteborg 1979 och arbetade här på Stadsteaterns Publiktjänst fram till 1988. Sedan dess är jag frilansande kulturskribent och dans- och teaterkritiker. Jag skriver sedan över 30 år i Göteborgs-Posten, men har arbetat i många olika medier och genrer. Vid sidan av journalistiken undervisar jag i teater, kritik, danshistoria samt skrivande och presentation på en rad konstnärliga utbildningar och är också anlitad som föreläsare, samtalsledare och debattör. Bland mina utgivna böcker finns Ellen Key mitt i världen (2011), Dansglädje, drömmar & disciplin (2019) och På scenen. Teater, dans, sång & musik. Hundra år i Göteborg (2020).
Foto: Jenny Baumgartner

Björn Beckman, ledamot
Styrelsens ålderman. Arbetat inom yrkesfiskarnas organisationer på olika poster, fram till 1977, bland annat som förbundssekreterare hos Västkustfiskarna. Jobbade samtidigt deltid i femton år på GP:s teleredaktion (mottagningen). 1977 bestämdes att dåvarande fyra regionala fiskeritidskrifter (representerande västkusten, ostkusten, sydkusten och insjöfisket) skulle förenas i ett gemensamt fackligt organ för hela det svenska yrkesfisket och jag fick uppdraget att dra i gång detta. Den nya tidningen fick namnet Yrkesfiskaren och jag blev kvar som tidningsredaktör i tio fulla år.
De sista femton åren innan pensionen jobbade jag som ombudsman inom Sveriges Fiskares Riksförbund. Kvar som ansvarig utgivare för Yrkesfiskaren, flitig skribent, krönikor, ledare och mycket annat. Efter pensioneringen frilansat flitigt (enskild firma) i första hand för tidigare arbetsgivare. 2017 nya förutsättningar inom yrkesfisket och efter 40 år lades Yrkesfiskaren till handlingarna och har delvis återuppstått som en del i ett annat branschorgan.
Många uppdrag som hängde samman med ombudsmannajobbet, nordiskt samarbete inom olika områden, mycket EU-tragglande, förhandlingar om kvoter och fiskeregler, inte minst Östersjön, där alla omgivande stater inte var medlemmar av EU (Ryssland fortfarande utanför). Mycket resande och deltagande i olika förhandlingar i in- och utland. Samarbete med SIDA i biståndsfrågor (Guinea Bissau, Angola, Bay of Bengal m fl).
Bland andra uppdrag; ledamot av statliga Fiskeriverkets styrelse, ordförande i Yrkesfiskarnas arbetslöshetskassa i många år för att nämna några.
Foto: Stefan Samuelsson

Ulf Caresten, ny suppleant,
har hunnit bli 77 år. Är född i Stockholm men uppvuxen i Lilla Edet och Göteborg. Tog studenten vid Vasa läroverk (nuvarande Schillerska gymnasiet) och läste därefter företagsekonomi och juridik vid Göteborgs universitet. Efter Journalisthögskolan jobbade jag två år på dåvarande Handelstidningen med kultur, nöje och sport och ett år vid Sveriges Radio i Göteborg. Sedan blev det sex år i Norrbotten, där jag arbetade med information vid LKAB i Kiruna och Malmberget. Falun blev nästa stopp där jag var på radion och sedan SVT som näringslivsreporter, resereporter, redaktionschef och musikproducent. Sammanlagt blev det över 30 år på SVT. Jag satt också med i redaktionerna för Musikspegeln, kulturprogrammet Sverige och Musikbussen. Efter pension har jag eget företag, gjort egna TV-program för SVT samt skrivit artiklar för landsorts- och rikstidningar. Numera skriver jag mest för den svenska jazztidningen Orkesterjournalen och tidningen Opus (om klassisk musik och opera). Förutom VJS sitter jag med i styrelsen för RTPK (radions och televisionens pensionärsklubb) samt i styrelsen för föreningen Göteborg Classic Jazz. Flyttade sommaren 2023 tillbaka till Göteborg och bor i Björkekärr.
Foto: Privat

Lasse Råde, ny suppleant
Har varit kvällstidningen GT trogen allt sedan jag började där i mitten av sjuttiotalet. I huvudsak har jag ägnat mig åt nöjesjournalistik. Jag slutade för exakt 10 år sedan, gick i förtida pension vid 62 års ålder och har sedan dess bland annat skrivit boken ”Vad gör jag nu då” tillsammans med Anna Brandeby Harström. Det är en biografi om Lasse Brandeby som kom ut 2022.
Foto: Privat