ONSDAG 22 MARS 2023 KL 18 i Torgny Segerstedt-salen, Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg.

Hur är det med yttrandefriheten i Torgny Segerstedts Sverige? Det är Inga-Britt Ahlenius som ställer frågan, och den kommer hon som årets Segerstedtföreläsare onsdagen den 22 mars klockan 18 att diskutera med sin publik i i Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg.

Inga-Britt Ahlenius, känd för sitt civilkurage, sin integritet och sina svidande vidräkningar med maktmissbruk och tystnadskultur, är en debattör med lång meritlista. Hon har varit budgetchef på Finansdepartementet, generaldirektör för Riksrevisionsverket, ledamot av den utredning som i slutet av 1990-talet avslöjade nepotism och korruption i Europeiska kommissionen och undergeneralsekreterare i FN:s internrevision (OIOS). I dag är hon bland annat kolumnist i Svenska Dagbladet och medlem av nättidskriften Kvartals veckopanel.

Inga-Britt Ahlenius blir den tjugosjätte föreläsaren hos Stiftelsen Torgny Segerstedts minne. (Tidigare föreläsare – se www.torgnysegerstedt.se.)