Nu är det dags igen att ansöka om stipendier ur Seniorfonden, max 10 000 kronor per medlem för kulturella och sociala ändamål. Senast 30 april ska ansökningarna vara inne. Månaden efter brukar det sedan bli klart med vilka bidrag som har beviljats.

Seniorfonden är ett samarbete mellan Journalistförbundet och Seniorjournalisterna i Sverige. Förbundet har ställt pengar till förfogande för att seniormedlemmar i förbundet ska kunna söka pengar för ”kulturella och sociala ändamål”, till exempel kurser, studiebesök, föreläsningar med mera och resor i samband med detta.

Nu kan du söka medel från fonden, senast 30 april 2023. Ansökningsformuläret hittar du på Journalistförbundets hemsida. (Klicka på länken så öppnas sidan i nytt fönster.) Där kan du också läsa om vilka som fick pengar vid tidigare utdelningar. Cirka 125 000 kronor delas ut varje gång ur fonden som består av en miljon kronor.

Alla seniormedlemmar i Journalistförbundet kan söka om högst 10 000 kronor per person. Grupper om minst tre medlemmar som vill göra något tillsammans kan ansöka om högst 25 000 kr. Två personer som vill delta tillsammans i någon aktivitet kan förstås också ansöka om det. Ange det i så fall i respektive ansökningsformulär.

Seniorklubbar kan också söka max 25 000 kronor för sin verksamhet.

För frågor om fonden och ansökan, kontakta anita.vahlberg@ownit.nu.

Förra inlägget om Seniorfonden >>