Är det någon vits med Mikael Hermansson?

Frågan börjar bli berättigad. Två gånger har nu VJS haft Mikael på programmet. Två gånger har han tvingats ställa in sitt föredrag om sin bok ”Är det någon vits med Göteborg?”.

Första gången, vid julbordet 2022, blev han sjuk. Andra gången, vid VJS:s årsmöte 23 mars, bar det sig inte bättre än att han krockade på väg till årsmötet. Som tur är klarade sig Mikael bra, värre var det med bilen. Och då sprack tidsschemat. Det får bli en tredje gången gillt, någon gång framöver.

Årsmöte blev det dock, under god tillslutning. Hela 25 medlemmar hade trotsat trist göteborgsväder och letat sig till Café Beda i Haga församlingshem. Mötet inleddes som sig bör med en go’fika, dvs kaffe och gott wienerbröd. Ett och annat intressant samtalsämne hanns med innan Carin Linnér knackade pennan i bordet och förklarade årsmötet 2023 öppnat. Genast lade sig tystnaden över lokalen och en och annan följde uppmaningen, att leta upp dagordningen i sin smarta telefon. Dagordningen och övriga möteshandlingar fanns utlagd här på föreningens hemsida.

Avgående ordföranden Carin Linnér ledde årsmötet. Vid hennes sida nye ordföranden Leif Montell.

Årsmötet skulle komma att präglas av vissa förändringar. Carin, som varit föreningens ordförande sedan årsmötet 2018, hade avböjt omval, men kunde acceptera att som ett sista ordförandeuppdrag, leda årsmötet. Snabbt och säkert lotsade hon därför årsmötesdeltagarna genom dagordningen. När det väl var avklarat hade Västsveriges Journalistseniorer, VJS, fått en ny ordförande i Leif Montell.

Samtidigt ska sägas att årets valberedning haft ett ganska lätt arbete. Den nyvalda styrelsen innehåller egentligen inga nya namn, bara att ledamöterna bytt ansvarsuppgifter. Så är Eva Heyman fortfarande vice ordförande, Björn Hansson fortsätter som kassör, sekreterarposten fylls nu av Kersti Raind, som likt Björn Beckman tar steget upp från att vara suppleanter i styrelsen, till att bli ordinarie.

Styrelsen i övrigt ser ut som följer: Lars Bred och Anki Raun, ledamöter, samt Carin Linnér och Börje Andersson, suppleanter. Revisorer är Hans Burell och Bengt Carlsson, där Sören Edgar nu äntligen fått lämna ansvarsuppgifterna bakom sig, efter att i många år varit aktiv i föreningen. Alla är numera valda på ett år, precis som valberedningen, som också den blev omvald. I den ingår Anders Johansson, Åke Lundgren och Thomas Odén.

I övrigt kan från årsmötet rapporteras att VJS åter skänker 10 000 kronor till Ukraina, dels till UNHCR, dels till hjälpfonden för ukrainska journalister. VJS har tidigare skänkt pengar vid två tillfällen.

En uppmaning: Vik onsdagen 18 oktober för den jubileumsfest som VJS planerar hålla då. Orsaken är att det är 50 år sedan beslut togs att bilda en pensionärsförening för gamla murvlar i Västsverige. Lokal är preliminärbokad. De närmare detaljerna återkommer vi till.

Under våren planeras också för studiebesök på nya Sjöfartsmuseet, en guidad rundtur i kvarteren runt Kvarnbyn i gamla Mölndal (Mölndals Kråka), en guidad rundvandring på Liseberg när där inte är proppat av vanliga besökare och om vädret är med oss kanske det blir ett besök i en koloniträdgård. På planeringslistan finns också en utlandsresa under 2024. Kom gärna med förslag på resmål.

I vanlig ordning läggs information om aktiviteter ut här på vår hemsida, på Facebook och självfallet via mejl.

Leif Montell

Här finns årsmöteshandlingarna >>

25 personer deltog i årsmötet i Haga församlingshem.

25 personer deltog i årsmötet i Haga församlingshem.