Torsdag 7 september kl 12.00 eller torsdag 14 september kl 12.00.

Just nu pågår en utställning på Göteborgs Konstmuseum om Göteborgskoloristerna. Flera av dem är välkända, som Inge Schiöler, Tor Bjurström, Karin Parrow, Ivan Ivarson och Åke Göransson för att bara nämna några.

Göteborgskoloristerna var en mycket löst sammansatt grupp av konstnärer och det var egentligen inte de själva som myntade uttrycket. Det gjordes av recensenter och andra runt dem. Själva hade inte gett sig något namn och betraktade inte heller sig som någon grupp.

VJS kommer att besöka utställningen och ordnar med guidade rundvandringar i september. Vi har bokat guidad visning vid två tillfällen: torsdagarna 7 respektive 14 september, kl. 12.15 båda gångerna. Samma tema båda besöken och maxantalet per gång är satt till 20 personer. VJS har bett guiden att ha fokus på de kvinnliga och de okända konstnärerna i gruppen.

VJS bjuder på guiden, ni betalar inträdet, 65 kronor, och ett smart sätt är då att lösa Göteborgs museikort, kostar 110 kronor. Det kortet gäller sedan för inträde på fyra museer: Konstmuseet, Röhsska, Sjöfartsmuseet och Stadsmuseet under resten av 2023.

Samling båda gångerna utanför entrén till Konstmuseet senast kl 12.00.

Båda de guidade rundvandringarna är fulltecknade nu i slutet av augusti, men kolla gärna eventuella återbud dagen innan med ordförande Leif Montell, leif.montell@telia.com eller sms till 0702 – 48 47 62.