Tre västsvenskar finns bland de 13 seniormedlemmar i SJF som nu får pengar ur Journalistförbundets seniorfond för sociala och kulturella ändamål. Fonden har delat ut totalt cirka 150 000 kronor till 13 seniormedlemmar och fyra seniorklubbar för våren 2024.

Enskilda medlemmar som får pengar är:

Elisabet Alm Björnsson, Lund, 2800 kr för att delta i en kurs i Kundalini yoga
Ingemar Björklund, Stockholm, 6000 kr för att besöka Åbo Akademi
Erik Hjelte, Orsa, 9300 kr för att studera folkmusik på de brittiska öarna
Ann-Kristin Jönsson, Enskede gård, 4550 kr för att studera engelska
Inger Karlsson, Karlstad, 6650 kr för att delta i Forum för jämställdhet
Lars Lundström, Göteborg, 3000 kr för att studera albanska
Ingrid Norrman, Göteborg, 2250 kr för en kurs i hebreiska
Bengt Plomgren, Kungsbacka, 3000 kr för att delta i en konferens om njursjukdomar
Karin Reibring, Nyköping, 6300 kr för att delta i ett filmläger för seniorer
Helge Rubin, Lund, 4000 kr för att söka uppgifter om sig själv i Stasis arkiv
Karin Södergren, Hägersten, 9400 kr för att lära sig segla
Susanne Wixe, Tungelsta, 7000 kr för att delta i en kurs i cutting (westernridning)
Nils Öhman, Stockholm, 9700 kr för en fotoresa till Tysslingen

Seniorklubbar:

Sörmlands och Örebro läns seniorklubbar 11 000 respektive 25 000 kronor för att anordna resor för sina medlemmar. Seniorklubbarna i Västmanland och Östergötland får 20 000 kronor vardera för medlemsaktiviteter under 2024.

En ny ansökningsomgång och utdelning kommer till våren. Håll ögonen öppna!

Läs mer om seniorfonden här >>