Varför inte prova något annorlunda tyckte vi i styrelsen för Västsveriges Journalistseniorer – VJS. Alltså bokade vi årets årsmöte i samma hus som vi höll vår 50-årsfest, GTS Konferens & Festlokal.

Anledningen var rätt simpel: vi slapp att själva ta hand om den planerade förtäringen i samband med mötet.

Av den anledningen var vi ett 30-tal personer som samlades måndag 18 mars för att på knappa timmen hålla årsmöte innan vi fick oss en massa spännande kunskap till livs av professor Ingela Wadbring!

Mötesordförande Börje Andersson, till vänster, och föreningens ordförande Leif Montell, här mötessekreterare.

Ordföranden, Leif Montell, hälsade välkommen och lämnade raskt över ordförandeklubban till Börje Andersson då föreningens ordinarie sekreterare var sjuk. Pennan sköttes sedan av Leif, som efter att föreningens ekonomi under 2023 redovisats och befunnits vara god samtt föreningens verksamhet varit tämligen livlig av verksamhetsberättelsen att döma, blev omvald som VJS ordförande under 2024 liksom stora delar av den avgående styrelsen.

Nya i VJS styrelse för 2024 blev Lis Hellström Sveningson som ordinarie ledamot och Ulf Caresten och Lasse Råde som suppleanter. Lämnade styrelsen gjorde Carin Linnér, Börje Andersson och Anki Raun.

Länk till protokollet och verksamhetsberättelsen >>

Nämnde jag att den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet? Men det gjorde den. Och årsmötet följde en tradition som började med det ryska anfallet mot Ukraina. Årsmötet beslöt skänka bidrag om 5 000 kr till vardera UNHCR och SJFs fond för ukrainska journalister samt nytt i år, 5 000 kr till Reportrar utan Gränser med anledning av striderna i Gaza.

Patrik Paulsson, Carin Linnér, Cissi Krönlein och Hans Burell i samspråk under pausen.

Det fick avsluta själva årsmötet och vi lämnade glatt över ordet till Ingela Wadbring som inledde med att ge oss en genomkörare av läget i det svenska medielandskapet. Det tog inte lång stund för oss att inse att den värld med papperstidningar och etermedia som de flesta av vuxit med och jobbat i, den finns knappt längre.

Det tog 100 år för papperstidningen att bli en etablerad nyhetsplattform. Det tog två år för de smarta telefonerna att bli etablerade.

Den nya styrelsen kommer att presenteras mer utförligt på vår hemsida  inom kort. Kanske ska vi också försöka få er att hitta både till hemsidan, men också till den slutna Facebook-grupp VJS har. Den kan användas av er VJS-are om ni vill hitta på något som inte vi i styrelsen arrangerar.

Leif Montell

Ordförande VJS – Västsveriges Journalistseniorer

Foto: Stefan Samuelsson

Läs mer om Ingela Wadbrings båda föredrag här >>