Vid årsskiftet får Västsveriges Journalistseniorer en ny webbredaktör. Ulla Alvermalm lämnar med ålderns rätt över till Stefan Samuelsson.

VJS:s styrelse har godkänt skiftet på webbredaktörsposten och har samtidigt uttryckt stor tacksamhet för att Ulla skött hemsidan på ett föredömligt sätt i alla år.

Stefan Samuelsson är nybliven medlem i seniorklubben även om han inte har lämnat yrkeslivet helt. Det blir fortfarande en del sporadiska inhopp på Borås Tidning.

Ulla Alvermalm och Stefan Samuelsson arbetade för övrigt tillsammans på Lerums Tidning för många år sedan. Under flera år var Stefan webbredaktör på Alingsås Tidning.