Intressant trio gästar nästa VJS-träff: 11 november kl 13.00 i Haga församlingshem, Haga Östergata 30, Göteborg.

Vi hade tidigare aviserat att den här träffen skulle handla om en ny bok om Lasse Brandeby. Nu har boken blivit kraftigt försenad och därför passar vi istället på att låta två föreningar med journalistiken i fokus presentera sig:

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne känner väl alla till? Den har funnits länge och bland annat belönat många journalister. Ulla Berglindh och Anders Franck i stiftelsens styrelse kommer och berättar.
Stiftelsen ska bidra till att stärka demokratiska värderingar. Den delar ut Frihetspennan, finansierar en professur vid Göteborgs universitet, ordnar föreläsningar med mera.

Svensk Mediehistorisk förening diskuterar och publicerar branschens historia. Styrelseledamöterna Tomas Odén och Anders Franck – igen – berättar.

Anmälan till mötet görs senast 9 november per sms eller mail till Börje Andersson 0708-727400 eller gbbrand601@hotmail.com