Plötsligt var vi i Ukraina. I Kharkiv och möter Slava och Sasja, som trots konstanta bombningar sedan kriget startade vägrat att lämna stan.
– Jag blir gråtfärdig när jag tänker på dom, säger Ulf Johansson och tittar ut över oss, ett 25-tal seniorer samlade i Hagakyrkans församlingshem.
– De rör sig hela tiden mellan redaktionen och skyddsrummet i källaren. De är kvar medan resten av kollegerna lämnat stan. Jag har kontakt med dom dagligen för att försäkra mig om att de fortfarande lever.
Ulf Johansson berättar om projektet SR/MDO, Sveriges Radios Media Development Office, som sedan fyra år stöttar ett tjugotal lokalredaktioner runt om i Ukraina. Projektet går ut på att utveckla journalistiken i det public service-bolag som startades 2017. Svensk public service jobbar där ihop med bland annat BBC och Deutche Welle.
De flesta på redaktionerna, främst kvinnor, är unga som vill modernisera journalistiken. En del av de äldre journalisterna är fortfarande stöpta i gammal sovjetstil. Men efter Rysslands attack på Ukraina har de motsättningar som fanns mellan äldre och yngre försvunnit.
– De förbereder sig hela tiden för värsta scenariot. Skulle Ryssland ockupera hela Ukraina kan de sända från Polen, fortsätter Ulf Johansson.

Björn Johansson i samspråk med Kersti Raiend och Björn Hansson.

I början sände lokalredaktionerna hela dagarna, nyheter, debattprogram och undersökande journalistik, bland annat om den omfattande korruptionen i landet.
Efter invasionen koncentrerar sig redaktionerna på nyheter. Men kortare granskande reportage har återigen börjat sändas. Exempelvis vad hände egentligen i Butja? Vad vet vi, vilka var ryssarna som mördade civilbefolkningen, är frågor som ställs.
En grupp som arbetar med granskande journalistik ska inom kort komma till Göteborg för att få impulser på Uppdrag gransknings redaktion.
Ulf Johansson har under årens lopp varit ett otal gånger i Ukraina. Dock inte sedan 24 februari i år när kriget startade. Men han hoppas åka tillbaka inom kort.
Han har arbetat med SR/MDO i tio år. I Vietnam, Namibia och Myanmar. Och nu förbereds ett projekt i Albanien.
En annan insats är att erbjuda en grupp oberoende ryska journalister, som lämnat landet, att arbeta mot rysk publik i säkerhet från Sverige.
– De kan erbjudas en fristad här under två år. Nu väntar vi på Migrationsverkets beslut, säger Ulf Johansson förhoppningsfullt.
Mötet beslutade att skänka 5 000 kronor till journalister i Ukraina och lika mycket pengar till UNHCRs verksamhet i landet. Det är andra gången som föreningens pengar går till Ukraina.
Ulf Johansson tackade så mycket för inbjudan. Han uppskattade VJS:arnas engagemang och diskussionen som uppstått. Ett kanonmöte, enligt Ulf.
🇺🇦
Text: Kersti Raiend
Foto: Stefan Samuelsson

Över 20 journalistseniorer lyssnade till Ulf Johanssons berättelse om arbetet i Ukraina.