Vid årsskiftet höjdes medlemsavgifterna till Svenska journalistförbundet för seniorer och passiva medlemmar från 100 till 110 kronor i månaden. Dessutom är det inte längre möjligt att bli hedersmedlem i SJF.

Inklusive avgiften på tio kronor till seniorklubben, i vårt fall VJS, kostar alltså seniormedlemskapet nu 120 kronor i månaden.

Detta är en del av avgiftsändringarna som beslutades av förbundets kongress i höstas. Förbundet skriver så här på sjf.se om höjningen för seniorer:

”Det är positivt att många pensionärer stannar kvar i förbundet efter avslutat yrkesliv. Det är också positivt att till exempel lärare i journalistik väljer att stanna kvar som passiva medlemmar i förbundet. I likhet med övriga medlemmar måste dessa grupper vara med och bidra, inte bara till sina direkta kostnader som tidningen Journalisten och presskort, utan även till förbundets arbete med yrkesfrågor som till exempel yrkesetik, yttrande- och tryckfrihet och offentlighetsprincipen.”

VJS och övriga sju seniorklubbar föreslog i en gemensam motion till kongressen att avgiften i stället skulle sänkas men förbundet valde alltså en annan väg. Klubbarna pekade på att deras medlemsantal sjönk med nästan 300 när avgiften 2018 höjdes från 50 till 100 kronor. Jämfört med andra fackförbunds avgifter för seniormedlemskap är det en hög summa.

”Vi är medvetna om att Journalistförbundet har en svår ekonomisk situation och tvingas som många fackförbund skära ned på sina kostnader. Vi tror dock inte att förbundets äldsta som inte erhåller samma medlemsservice som aktiva medlemmar skall betala för en service de inte får. En uträkning av intäkterna för förbundet från seniormedlemmar mot de kostnader som seniorerna medför visar på ett stort överskott. Vi tror att det har en viss betydelse för förbundet att den mest lojala hejarklacken finns kvar i organisationen”, skrev seniorklubbarna i motionen.

Från 1 januari 2022 är det alltså inte möjligt att bli ny hedersmedlem i SJF, också det enligt ett kongressbeslut. De som redan är hedersmedlemmar fortsätter dock att vara det. Ett 70-tal av VJS:s närmare 400 medlemmar är hedersmedlemmar.

Fram till nu har den som varit medlem i 50 år blivit hedersmedlem och inte längre behövt betala någon avgift alls till förbundet, men ändå fått prenumerationen på Journalisten och presskortet.

Nämnas kan att nya seniormedlemmar har möjlighet att teckna såväl olycksfalls- som livförsäkring genom Journalistförbundet, inom tre månader från det att tidigare försäkring upphört. Premierna är 44 kronor per månad för olycksfall och 140 kronor per månad för livförsäkring. Läs mer på försäkringsbolaget Bliwas hemsida >>

Läs mer om SJF:s seniorklubbar här >>

/Stefan Samuelsson, webbredaktör